Thông tin công khai

Bảng quảng cáo

Download biểu mẫu

Bảng quảng cáo

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay5822
mod_vvisit_counterHôm qua7939
mod_vvisit_counterTuần này21274
mod_vvisit_counterTuần trước46750
mod_vvisit_counterTháng này200344
mod_vvisit_counterTháng trước247496
mod_vvisit_counterTất cả4243953

We have: 93 guests online
Your IP: 54.144.14.128
 , 
Today: 28 / 06 / 2017
Kế hoạch công tác Đảm bảo Chất lượng Giáo dục 2015 - 2016 PDF. In Email
Thứ ba, 24 Tháng 11 2015 09:11

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD

KẾ HOẠCH

V/v công tác Đảm bảo Chất lượng Giáo dục năm học 2015-2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số: ……./QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD ngày ….. tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế và QTKD)

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng trong công tác quản lý của Nhà trường, đáp ứng các yêu cầu về bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên; Từng bước xây dựng và kiện toàn hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, phát triển văn hóa chất lượng trong giáo dục và văn hóa minh chứng trong hoạt động quản trị đại học.

2. Yêu cầu

- Hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất.

- Chủ động triển khai và phối hợp thực hiện của các đơn vị liên quan trong toàn trường theo từng nội dung đã được phân công trong Kế hoạch.II. Nội dung

TT

Nội dung

Thời gian

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Yêu cầu/kết quả

I - Tự đánh giá

1.1

Hoàn thiện công tác Tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở đào tạo của Bộ GD&ĐT

8/2015 – 12/2015

Hội đồng tự đánh giá

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo tự đánh giá nộp Bộ GD&ĐT; ĐHTN

1.2

Hoàn thiện công tác tự đánh giá 03 chương trình đào tạo Kế toán Tổng hợp, Kinh tế Đầu tư và Quản trị Doanh nghiệp Công nghiệp

8/2015 – 10/2015

Hội đồng TĐG CTĐT; Ban Thư ký;

Khoa Kế toán;

Khoa Kinh tế;

Khoa QTKD

Các đơn vị trong toàn Trường ;

P. KT&ĐBCLGD

Báo cáo Tự đánh giá nộp ĐHTN

1.3

Tiếp tục đăng ký tự đánh giá và triển khai tự đánh giá 03 chương trình đào tạo

9/2015 – 3/2016

Các khoa có chương trình tham gia đánh giá

Các khoa; P. KT&ĐBCLGD

Báo cáo Tự đánh giá nộp ĐHTN

1.4

Đánh giá ngoài chương trình đào tạo: Quản trị doanh nghiệp công nghiệp (Khoa QTKD); Kế toán tổng hợp (Khoa Kế toán); Kinh tế đầu tư (Khoa Kinh tế)

10/2015 – 12/2015

Hội đồng TĐG; Ban Thư ký;

Khoa QTKD;

Khoa Kinh tế;

Khoa Kế toán.

Các đơn vị trong toàn Trường; P. KT&ĐBCLGD

Báo cáo TĐG ; Kế hoạch đánh giá ngoài; Báo cáo đánh giá ngoài

1.5

Đánh giá ngoài Báo cáo tự đánh giá cơ sở đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định của Bộ GD&ĐT

01/2016 – 12/2016

Hội đồng tự đánh giá

Các đơn vị trong toàn Trường

Kế hoạch đánh giá ngoài; Báo cáo kết quả đánh giá ngoài

1.6

Đăng ký và đánh giá ngoài CTĐT theo mục 1.3

10/2016 – 12/2016

Hội đồng TĐG CTĐT; Ban Thư ký;

Khoa QTKD;

Khoa Kinh tế;

Khoa Kế toán.

Các đơn vị trong toàn Trường; Phòng KT&ĐBCLGD

Báo cáo TĐG CTĐT; Kế hoạch đánh giá ngoài cấp ĐHTN; Báo cáo đánh giá ngoài CTĐT

II - Đảm bảo chất lượng bên trong

2.1

Triển khai hoạt động cải tiến chất lượng chương trình Kế toán Tổng hợp và Kinh tế Đầu tư và Quản trị Doanh nghiệp Công nghiệp sau hoạt động tự đánh giá

Sau khi hoàn thành tự đánh giá

Khoa Kế toán;

Khoa Kinh tế;

Khoa QTKD

Các đơn vị trong toàn Trường; P. KT&ĐBCLGD

Kết quả rà soát, bổ sung và điều chỉnh CTĐT sau đánh giá; Hoạt động cải tiến nâng cao chất lượng chương trình Đào tạo

2.2

Xây dựng kế hoạch cải tiến và triển khai hoạt động cải tiến chất lượng theo báo cáo Tự đánh giá Nhà trường

Sau khi hoàn thành tự đánh giá

Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách;

Các đơn vị trong toàn Trường ; P. KT&ĐBCLGD

Kế hoạch cải tiến chất lượng theo báo cáo TĐG và Báo cáo cải tiến

2.3

Hoàn thiện công tác Rà soát chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo; Rà soát chương trình Đào tạo; CĐR môn học

8/2015 – 01/2016

Các Khoa; P. Đào tạo; P. KT&ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

CĐR chương trình Đào tạo, CĐR Môn học

2.4

Kiểm tra công tác lưu trữ minh chứng của các đơn vị trong toàn Trường

03/2016 – 05/2016

P. KT&ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo kết quả kiểm tra và Kết luận kiểm tra

III - Kiện toàn đội ngũ ĐBCL

3.1

Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá Nhà trường (Cơ sở đào tạo; CTĐT)

9/2015

Hội đồng TĐG; P. KT&ĐBCLGD


Các đơn vị trong toàn trường

Quyết định kiện toàn

3.2

Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác ĐBCLGD tại các phòng, khoa, trung tâm

11/2015

P. KT&ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Quyết định Kiện toàn

IV - Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản

4.1

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản, quy định về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường

9/2015 – 4/2016

P. KT&ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Quyết định ban hành các văn bản

4.2

Xây dựng quy trình trong các hoạt động ĐBCLGD

09/2015 – 12/2015

P. KT&ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Quyết định ban hành các văn bản

V - Khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan trong hoạt động đào tạo

5.1

Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I

11/2015 – 1/2016

P. KT&ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo kết quả lấy ý kiến gửi ĐHTN

5.2

Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II

3/2016 – 5/2016

P. KT&ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo kết quả lấy ý kiến gửi ĐHTN

5.3

Khảo sát về tình hình việc làm và thu nhập sinh viên tốt nghiệp

11/2015 – 1/2016

P. Công tác - Học sinh Sinh viên

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo kết quả lấy khảo sát

5.4

Đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm học 2015-2016 (Đánh giá chuẩn đầu ra)

4/2016 – 6/2016

Các Khoa; P. Đào tạo; P. KT&ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo kết quả và cải tiến

5.5

Khảo sát nhu cầu về chỗ ở của người học

11/2015 – 1/2016

P. Công tác - Học sinh Sinh viên

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo kết quả lấy khảo sát

5.6

Khảo sát mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học của Giảng viên cho công tác giảng dạy và NCKH

11/2015 – 1/2016

Các Khoa;  P. KT&ĐBCLGD

P. Đào tạo; P. Hành chính – Tổ chức

Báo cáo kết quả khảo sát

5.7

Lấy ý kiến sinh viên đánh giá Khóa học (Khóa 8)

9/2015 – 11/2016

P. KT&ĐBCLGD; P. Đào tạo; P. CT-HSSV

Các đơn vị trong toàn Trường

Kế hoạch, Báo cáo kết quả, mẫu phiếu lấy ý kiến và Kế hoạch cải tiến (nếu có)

5.8

Xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động lấy ý kiến người học, cán bộ viên chức về hoạt động phục vụ của các khoa, trung tâm, phòng chức năng


9/2015 – 12/2015

P. KT&ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Kế hoạch, Mẫu phiếu,

Báo cáo kết quả lấy ý kiến

VI - Thực hiện công tác ĐBCLGD khác

6.1

Tổ chức tập huấn hoạt động ĐBCLGD trong Nhà trường

8/2015 – 6/2016

P. KT&ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo kết quả tập huấn

6.2

Đăng ký tham gia lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo ĐBCLGD của ĐHTN và Bộ GD&ĐT

Theo kế hoạch ĐHTN và Bộ GD&ĐT

P. KT&ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo thu hoạch

6.3

Tham gia góp ý kiến cho công tác ĐBCLGD

8/2015 – 6/2016

P. KT&ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Công văn góp ý

6.4

Xây dựng dự toán kinh phí ĐBCLGD năm học 2015-2016

Theo kế hoạch ĐHTN

P. KT&ĐBCLGD

P. Kế hoạch – Tài chính

Dự toán, Kinh phí

6.5

Tổng kết công tác ĐBCLGD năm học 2015-2016 và Xây dựng kế hoạch ĐBCLGD năm học 2016-2017

8/2016

P. KT&ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo tổng kết và dự thảo kế hoạch


III. Tổ chức thực hiện

3.1. Ban giám hiệu Nhà trường

Chỉ đạo các phòng, khoa, trung tâm thực hiện kế hoạch đã phê duyệt.

3.2. Phòng Khảo thí &ĐBCLGD

- Tư vấn và giúp việc cho Hiệu trưởng về chủ trương, chính sách, kế hoạch và các văn bản trong công tác đảm bảo chất lượng.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn, phòng, trung tâm để phổ biến các chủ trương, chính sách kế hoạch của Nhà trường và các văn bản của Bộ GD&ĐT về công tác Đảm bảo chất lượng.

- Hướng dẫn các đơn vị trong Nhà trường thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Tổ chức và phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch Đảm bảo chất lượng.

- Tổng hợp và báo cáo Hiệu trưởng công tác đảm bảo chất lượng; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

3.2. Trách nhiệm của các khoa, phòng, trung tâm trong toàn Trường

- Phổ biến kế hoạch, nội dung hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2015-2016 tới toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên của đơn vị;

- Chủ trì các công tác về ĐBCLGD được phân công cho đơn vị, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai và báo cáo kết quả cho Ban Giám hiệu và gửi 01 bộ hồ sơ lưu cho phòng khảo thí và ĐBCLGD;

- Phối hợp với phòng Khảo thí &ĐBCLGD và các đơn vị khác trong Trường để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác ĐBCLGD trong năm học.