Thông tin công khai

Bảng quảng cáo

Download biểu mẫu

Bảng quảng cáo

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay6707
mod_vvisit_counterHôm qua6746
mod_vvisit_counterTuần này39983
mod_vvisit_counterTuần trước41474
mod_vvisit_counterTháng này172303
mod_vvisit_counterTháng trước247496
mod_vvisit_counterTất cả4215912

We have: 278 guests online
Your IP: 54.198.223.170
 , 
Today: 24 / 06 / 2017
Kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo Quản trị Kinh doanh Tổng hợp theo báo cáo tự đánh giá PDF. In Email
Thứ tư, 24 Tháng 9 2014 02:55

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD

Số: 937/KH-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 9 năm 2014

KẾ HOẠCH

V/v cải tiến chất lượng chương trình đào tạo Quản trị Kinh doanh Tổng hợp theo báo cáo Tự đánh giá năm học 2014 - 2015


I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chương trình đào tạo Quản trị Kinh doanh Tổng hợp sau hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo;

- Đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 474/QĐ-ĐHTN ngày 22/5/2012;

- Từng bước xây dựng và nâng cao văn hóa chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

2. Yêu cầu

- Xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của Nhà trường, khả thi, từng bước nâng cao văn hóa chất lượng trong Nhà trường;

- Duy trì và phát triển các điểm mạnh đồng thời phải giải quyết các tồn tại đã nêu trong báo cáo tự đánh giá;


- Kế hoạch phải chỉ rõ công việc cụ thể, mục tiêu cần đạt được, thời gian thực hiện và người thực hiện; người giám sát và báo cáo kết quả cho ai.

- Có sự tham gia phối hợp của các đơn vị trong toàn Trường;

- Các công việc phải được tiến hành đúng tiến độ thời gian.

II. Nội dung

Tiêu chí TĐG

Nội dung cải tiến

Tgian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Yêu cầu/kết quả

Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

1.1

Quảng bá rộng rãi thông tin về CTĐT và mục tiêu đào tạo tới Nhà tuyển dụng và Xã hội

2014 - 2015

Khoa Quản trị Kinh doanh

P. Đào tạo

Có minh chứng

1.2

Bổ sung việc rèn luyện kỹ năng mềm thông qua hoạt động giảng dạy một số học phần trong chương trình đào tạo

2014 - 2015

Khoa Quản trị Kinh doanh

P. Đào tạo

Có minh chứng

1.3

Xây dựng, ban hành quy trình về hoạt động  đánh giá, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo

2014 - 2015

P. Đào tạo

Các khoa; P. Khảo thí và ĐBCLGD

Quyết định ban hành

1.4

Xây dựng kế hoạch đánh giá, điều chỉnh chuẩn đầu ra của chương trình QTKDTH

2014 - 2015

Khoa Quản trị Kinh doanh

P. Đào tạo; P. Khảo thí và ĐBCLGD

Kế hoạch và Chuẩn đầu ra

Tiêu chuẩn 2: Chương trình đào tạo

2.1

Tăng từ 1 đến 2 học phần tự chọn chuyên sâu theo từng lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể trong chương trình đào tạo

2014 - 2015

Khoa Quản trị Kinh doanh

P. Đào tạo

Chương trình đào tạo được điều chỉnh

2.2

Rà soát, xây dựng đề cương chi tiết môn học và giáo án để bổ sung thêm kỹ năng mềm, cụ thể hóa hơn kỹ năng mềm trong từng giáo án, đề cương chi tiết ở đầy đủ các hệ chính quy, VLVH, liên thông, văn bằng 2

2014 - 2015

Khoa Quản trị Kinh doanh

P. Đào tạo

Đề cương chi tiết và giáo án đã được điều chỉnh

2.3

Tổ chức lấy ý kiến đánh giá tính logic giữa các học phần trong chương trình đào tạo

2014 - 2015

Khoa Quản trị Kinh doanh

P. Đào tạo; P. Khảo thí và ĐBCLGD

Báo cáo kết quả lấy ý kiến

2.4

Khảo sát nhu cầu xã hội với người học tốt nghiệp chương trình QTKDTH để điều chỉnh nội dung chương trình phù hợp với nhu cầu học tập của xã hội

2014 - 2015

Khoa Quản trị Kinh doanh

P. Đào tạo; P. Khảo thí và ĐBCLGD

Báo cáo kết quả khảo sát và kế hoạch điều chỉnh chương trình

2.5

Rà soát, đối chiếu, so sánh, bổ sung đề cương môn học nhằm đảm bảo tính liên thông giữa bậc đại học và bậc ThS

2014 - 2015

Khoa Quản trị Kinh doanh

P. Đào tạo; P. Khảo thí và ĐBCLGD

Đề cương môn học đã được rà soát và bổ sung

2.6

Rà soát và điều chỉnh đề cương môn học chi tiết, trong đó đa dạng hóa phương pháp kiểm tra, đánh giá giữa học phần, tạo điều kiện cho sinh viên có nhiều lựa chọn hơn về các phương pháp kiểm tra, đánh giá giữa học phần

2014 - 2015

Khoa Quản trị Kinh doanh

P. Đào tạo; P. Khảo thí và ĐBCLGD

Đề cương môn học đã được rà soát và bổ sung

Tiêu chuẩn 3: Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

3.1

Hoàn thiện đề cương chi tiết môn học và đưa thêm 4-5 môn học được cập nhật trên trang học tập trực tuyến của Nhà trường

2014 - 2015

Khoa Quản trị Kinh doanh

P. Đào tạo; P. Khảo thí và ĐBCLGD

Có minh chứng

3.2

Tổ chức hội nghị công tác cố vấn học tập nhằm nâng cao kỹ năng tư vấn cho các giảng viên làm cố vấn học tập

2014 - 2015

Khoa Quản trị Kinh doanh

P. Đào tạo; P. Khảo thí và ĐBCLGD; P. Công tác HSSV

Biên bản hội nghị

3.3

Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động và giao lưu đến các lớp trong đó có cả các lớp vừa làm vừa học, văn bằng 2

2014 - 2015

Khoa Quản trị Kinh doanh

P. Đào tạo; P. Khảo thí và ĐBCLGD; P. Công tác HSSV

Có minh chứng

Tiêu chuẩn 4: Kiểm tra, đánh giá

4.1

Rà soát bộ ngân hàng câu hỏi thi, bổ sung đáp án chi tiết cho các môn còn thiếu

2014 - 2015

Khoa Quản trị Kinh doanh

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Có minh chứng

4.2

Xây dựng và ban hành quy định chung về các tiêu chí đánh giá điểm thường xuyên đối với tất cả các học phần

2014 - 2015

P. Đào tạo

Các khoa; P. Khảo thí và ĐBCLGD

Quyết định ban hành

4.3

Xây dựng và ban hành quy định về công tác phúc khảo điểm thường xuyên, giữa học phần, báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp

2014 - 2015

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các khoa; P. Đào tạo

Quyết định ban hành

4.4

Xây dựng và ban hành quy định hướng dẫn chi tiết việc thực hiện đánh giá độ tin cậy và tính giá trị của các phương pháp kiểm tra đánh giá

2014 - 2015

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các khoa; P. Đào tạo

Quyết định ban hành

4.5

Xây dựng kế hoạch chấm thi và trả điểm các học phần của hệ đào tạo phi chính quy đảm bảo kịp thời

2014 - 2015

Các Khoa

P. Khảo thí và ĐBCLGD; P. Đào tạo

Kế hoạch chấm thi và trả điểm

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên

5.1

Xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ môn, từng giảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ ở các bậc học cao hơn

2014 - 2015

Khoa QTKD

P. Hành chính – Tổ chức

Kế hoạch

5.2

Đánh giá hiệu quả công tác của đội ngũ giảng viên, chuyên viên trong phục vụ giảng dạy

2014 - 2015

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo kết quả

5.3

Lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giảng viên về việc tuyển dụng và nâng bậc cho giảng viên

2014 - 2015

P. Hành chính – Tổ chức

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo kết quả

5.4

Lấy ý kiến phản hồi của đội ngũ cán bộ viên chức trong việc bố trí sắp xếp nhân lực tại các đơn vị trong toàn Trường

2014 - 2015

P. Hành chính – Tổ chức

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo kết quả

5.5

Xây dựng và ban hành hệ thống quy định thống nhất tiêu chí đánh giá cán bộ trong toàn trường

2014 - 2015

P. Hành chính – Tổ chức

Các đơn vị trong toàn Trường

Quyết định ban hành

Tiêu chuẩn 6: Người học

6.1

Tổ chức đánh giá hiệu quả của các hoạt động thu hút người học tham gia vào quá trình đào tạo

2014 - 2015

Khoa QTKD

Các đơn vị

Có minh chứng

6.2

Đa dạng hóa các hình thức phổ biến thông tin chuẩn đầu ra đến đối tượng người học thuộc hình thức đào tạo phi chính quy

2014 - 2015

Khoa QTKD

P. Đào tạo

Có minh chứng

6.3

Tổ chức lấy ý kiến nhận xét đánh giá của sinh viên về mức độ đáp ứng của cố vấn học tập

2014 - 2015

Khoa QTKD

P. Công tác HSSV; P. Đào tạo

Biên bản, báo cáo kết quả, kế hoạch cải tiến

6.4

Tổ chức lấy ý kiến của người học về mức độ đáp ứng quá trình tổ chức thực hiện chế độ chính sách xã hội

2014 - 2015

P. Công tác HSSV

Các Khoa

Biên bản, báo cáo kết quả, kế hoạch cải tiến

6.5

Tổ chức khảo sát lấy ý kiến của sinh viên về môi trường học tập

2014 - 2015

Các Khoa

Các đơn vị

Biên bản, báo cáo kết quả, kế hoạch cải tiến

6.6

Có biện pháp để lôi cuốn SV tham gia, xây dựng được những hoạt động riêng, mang tính đặc thù bên cạnh những hoạt động chung của Nhà trường trong công tác rèn luyện tư tưởng, đạo đức và hình thành nhân cách cho SV

2014 - 2015

Các Khoa

Các đơn vị

Có minh chứng

Tiêu chuẩn 7: Trang thiết bị, cơ sở vật chất

7.1

Nhà trường khai thác triệt để, sắp xếp thời gian biểu một cách khoa học cho việc sử dụng giảng đường GK1, GK2 để thay thế cho các phòng học cấp 4

2014 - 2015

P. Đào tạo

Các đơn vị trong toàn Trường

Có minh chứng

7.2

Cập nhật thêm ít nhất 20 đầu sách cho thư viện điện tử

2014 - 2015

Trung tâm TT-TV

P. Đào tạo; các Khoa

Có minh chứng

7.3

Xây dựng thêm khu nhà làm việc và nghiên cứu của các khoa chuyên môn, các bộ môn

2014 - 2015

P. Quản trị - Phục vụ

Các đơn vị trong toàn Trường


7.4

Xây dựng cơ chế và giải pháp đảm bảo an ninh cho hệ thống mạng máy tính

2014 - 2015

Trung tâm TT-TV

Các đơn vị trong toàn Trường

Có minh chứng

7.5

Bổ sung hướng dẫn sử dụng các thiết bị ở giảng đường như máy chiếu, âm ly loa đài…

2014 - 2015

P. Quản trị - Phục vụ

Các đơn vị trong toàn Trường

Có minh chứng

Tiêu chuẩn 8: Đảm bảo chất lượng quá trình giảng dạy/học tập

8.1

Tổ chức lấy ý kiến nhà tuyển dụng, cựu sinh viên (với quy mô mẫu đủ lớn) về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo

2014 - 2015

Khoa QTKD

P. Đào tạo; P. Khảo thí và ĐBCLGD

Biên bản, phiếu lấy ý kiến, kế hoạch điều chỉnh chương trình, chuẩn đầu ra

III. Tổ chức thực hiện

3.1. Trách nhiệm của phòng Khảo thí &ĐBCLGD

- Chủ trì phối hợp với các khoa, bộ môn, phòng, trung tâm để tổ chức phổ biến chủ trương, hướng dẫn triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo QTKDTH của Nhà trường;

- Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị trong Nhà trường thực hiện công tác cải tiến chất lượng chương trình đào tạo QTKDTH;

- Tổ chức giám sát, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo QTKDTH và báo cáo Ban Giám hiệu.

3.2. Trách nhiệm của các khoa, phòng, trung tâm trong toàn Trường

- Phổ biến kế hoạch, nội dung kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo QTKDTH năm học 2014-2015 tới toàn thể cán bộ viên chức của đơn vị;

- Chủ trì các hoạt động cải tiến được phân công cho đơn vị mình, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai và báo cáo kết quả cho Ban Giám hiệu và gửi kết quả cho phòng khảo thí và ĐBCLGD;

- Phối hợp với phòng Khảo thí &ĐBCLGD và các đơn vị khác trong Trường để triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo QTKDTH năm học 2014-2015.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo năm học 2014-2015 của trường ĐH Kinh tế và QTKD. Hiệu trưởng yêu cầu các cá nhân, tổ chức, đơn vị trong toàn Trường nghiêm túc triển khai thực hiện theo kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Ban Giám Hiệu (c/đạo);

- Các đơn vị (t/hiện);

- Đăng website;

- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD.

HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)


PGS.TS Trần Chí Thiện
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: