Thông tin công khai

Bảng quảng cáo

Download biểu mẫu

Bảng quảng cáo

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay6712
mod_vvisit_counterHôm qua6746
mod_vvisit_counterTuần này39988
mod_vvisit_counterTuần trước41474
mod_vvisit_counterTháng này172308
mod_vvisit_counterTháng trước247496
mod_vvisit_counterTất cả4215917

We have: 282 guests online
Your IP: 54.198.223.170
 , 
Today: 24 / 06 / 2017
Kế hoạch công tác Đảm bảo Chất lượng Giáo dục năm học 2014-2015 PDF. In Email
Thứ tư, 24 Tháng 9 2014 02:49

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD

Số: 938/KH-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 9 năm 2014

KẾ HOẠCH

V/v công tác Đảm bảo Chất lượng Giáo dục năm học 2014-2015

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng trong công tác quản lý của Nhà trường, đáp ứng các yêu cầu về bộ tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục của Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo và từng bước nâng cao văn hóa chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

2. Yêu cầu

- Xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của Nhà trường, khả thi, từng bước nâng cao văn hóa chất lượng trong Nhà trường;

- Kế hoạch phải chỉ rõ công việc cụ thể, mục tiêu cần đạt được, thời gian thực hiện và người thực hiện;

- Có sự tham gia phối hợp của các đơn vị trong toàn Trường;

- Các công việc phải được tiến hành đúng tiến độ thời gian.

II. Nội dung

TT

Nội dung

Tgian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Yêu cầu/kết quả

1.

Xây dựng và triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng chương trình đào tạo QTKDTH năm học 2014 2015 theo báo cáo Tự đánh giá

Từ 9/2014 đến 7/2015

P. Khảo thí và ĐBCLGD; Khoa QTKD

Các đơn vị trong toàn Trường

Kế hoạch cải tiến và báo cáo cải tiến

2.

Tiếp tục triển khai hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo Kế toán Tổng hợp và Kinh tế Đầu tư

8/2014 – 10/2014

khoa Kế toán;

khoa Kinh tế;

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo Tự đánh giá nộp ĐHTN

3.

Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo Quản trị Doanh nghiệp Công nghiệp

8/2014 – 10/2014

Khoa QTKD; P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo Tự đánh giá nộp ĐHTN

4.

Triển khai hoạt động cải tiến chất lượng chương trình Kế toán Tổng hợp và Kinh tế Đầu tư và Quản trị Doanh nghiệp Công nghiệp sau hoạt động tự đánh giá

Từ tháng 11/2014 đến 7/2015

khoa Kế toán;

Khoa Kinh tế;

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Kế hoạch cải tiến và báo cáo cải tiến

5.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động lấy ý kiến người học, cán bộ viên chức về hoạt động phục vụ của các khoa, trung tâm, phòng chức năng

9/2014 – 10/2014

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo kết quả lấy ý kiến

6.

Triển khai hoạt động cải tiến chất lượng hoạt động của các phòng, khoa, trung tâm

Từ tháng 11/2014 đến 7/2015

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Kế hoạch cải tiến chất lượng hoạt động của các đơn vị và Báo cáo kết cải tiến

7.

Tiếp tục cập nhật báo cáo tự đánh giá Nhà trường năm 2014

8/2014 – 11/2014

Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách;

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo Tự đánh giá nộp ĐHTN và Bộ GD&ĐT

8.

Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng theo báo cáo Tự đánh giá và Báo cáo cải tiến

Từ 11/2014 – 7/2015

Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách;

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Kế hoạch cải tiến chất lượng theo báo cáo TĐG và Báo cáo cải tiến

9.

Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các Nhóm công tác chuyên trách

11/2014

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Quyết định Kiện toàn

10.

Kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác ĐBCLGD tại các phòng, khoa, trung tâm

11/2014

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Quyết định Kiện toàn

11.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản, quy định về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường

9/2014 – 4/2015

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Quyết định ban hành các văn bản

12.

Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I

11/2014 – 1/2015

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo kết quả lấy ý kiến gửi ĐHTN

13.

Khảo sát về tình hình việc làm và thu nhập sinh viên tốt nghiệp

11/2014 – 1/2015

P. Công tác - Học sinh Sinh viên

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo kết quả lấy khảo sát

14.

Rà soát chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo

11/2014 – 2/2015

Các Khoa; P. Đào tạo; P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Chuẩn đầu ra đã được rà soát

15.

Đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015 (Đánh giá chuẩn đầu ra)

4/2015 – 6/2015

Các Khoa; P. Đào tạo; P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo kết quả

16.

Khảo sát nhu cầu về chỗ ở của người học

11/2014 – 1/2015

P. Công tác - Học sinh Sinh viên

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo kết quả lấy khảo sát

17.

Khảo sát mức độ thường xuyên sử dụng ngoại ngữ và tin học của Giảng viên cho công tác giảng dạy và NCKH

11/2014 – 1/2015

Các Khoa;  P. Khảo thí và ĐBCLGD

P. Đào tạo; P. Hành chính – Tổ chức

Báo cáo kết quả khảo sát

18.

Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II

3/2015 – 5/2015

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo kết quả lấy ý kiến gửi ĐHTN

19.

Kiểm tra công tác lưu trữ minh chứng của các đơn vị trong toàn Trường

4/2015 – 6/2015

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo kết quả kiểm tra và Kết luận kiểm tra

20.

Tổ chức tập huấn hoạt động ĐBCLGD trong Nhà trường

5/2015 – 6/2015

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo kết quả tập huấn

21.

Đăng ký tham gia lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo ĐBCLGD của ĐHTN và Bộ GD&ĐT

Theo kế hoạch ĐHTN và Bộ GD&ĐT

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo thu hoạch

22.

Triển khai hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo

Theo kế hoạch ĐHTN

Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách; Các khoa; P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo tự đánh giá CTĐT

23.

Lấy ý kiến sinh viên đánh giá Khóa học (Khóa 7)

9/2014 – 11/2014

P. Khảo thí và ĐBCLGD; P. Đào tạo; P. CT-HSSV

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo kết quả lấy ý kiến và Kế hoạch cải tiến (nếu có)

24.

Tham gia góp ý kiến cho công tác ĐBCLGD

8/2014 – 7/2015

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Công văn góp ý

25.

Xây dựng dự toán kinh phí ĐBCLGD năm học 2014-2015

Theo kế hoạch ĐHTN

P. Khảo thí và ĐBCLGD

P. Kế hoạch – Tài chính

Dự toán

26.

Tổng kết công tác ĐBCLGD năm học 2014-2015 và Xây dựng kế hoạch ĐBCLGD năm học 2015-2016

8/2015

P. Khảo thí và ĐBCLGD

Các đơn vị trong toàn Trường

Báo cáo tổng kết và dự thảo kế hoạch

III. Tổ chức thực hiện

3.1. Trách nhiệm của phòng Khảo thí &ĐBCLGD

- Chủ trì phối hợp với các khoa, bộ môn, phòng, trung tâm để tổ chức phổ biến chủ trương, hướng dẫn triển khai kế hoạch của Nhà trường và các văn bản của Bộ GD&ĐT về công tác Đảm bảo chất lượng;

- Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị trong Nhà trường thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;

- Tổ chức giám sát, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch Đảm bảo chất lượng, tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu.

3.2. Trách nhiệm của các khoa, phòng, trung tâm trong toàn Trường

- Phổ biến kế hoạch, nội dung hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2014-2015 tới toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên của đơn vị;

- Chủ trì các công tác về ĐBCLGD của đơn vị, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai và báo cáo kết quả cho Ban Giám hiệu và gửi kết quả cho phòng khảo thí và ĐBCLGD;

- Phối hợp với phòng Khảo thí &ĐBCLGD và các đơn vị khác trong Trường để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai công tác ĐBCLGD năm học.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2014-2015 của trường ĐH Kinh tế và QTKD. Hiệu trưởng yêu cầu các cá nhân, tổ chức, đơn vị trong toàn Trường nghiêm túc triển khai thực hiện theo kế hoạch./.


Nơi nhận:

- Ban Giám Hiệu (c/đạo);

- Các đơn vị (t/hiện);

- Đăng website;

- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD.

HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)


PGS.TS Trần Chí ThiệnTin mới hơn:
Tin cũ hơn: